Friends on Stage 2017

Er zijn 13 optredens, vertrouwde gezichten, maar ook nieuwe.
En vertrouwde gezichten, die dit jaar iets anders doen.
Zo doet Ruud bijvoorbeeld dit jaar iets anders?

https://tt-theater.nl/friends-on-stage-2017-2/