Friends on Stage 2017-IX

Er zijn 13 optredens, vertrouwde gezichten, maar ook nieuwe.
En vertrouwde gezichten, die dit jaar iets anders doen.
Zo doet Ruud bijvoorbeeld dit jaar iets anders?