Privacyverklaring

Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’)

TT Theaterproducties respecteert de privacy van haar theaterbezoekers en van bezoekers van haar website.
In deze privacyverklaring vindt u informatie over persoonsgegevens die worden verzameld en de doeleinden waarvoor deze worden gebruikt.

TT Theaterproducties stelt zich ten doel theaterproducties te realiseren en onder de aandacht van een breed publiek te brengen. Zij doet dit door zelf voorstellingen te produceren en waar mogelijk met anderen samen te werken om voorstellingen mogelijk te maken.

Persoonlijke data die worden bewaard

TT Theaterproducties houdt via deze website persoonsgegevens bij van:

  • iedereen die via de website kaarten voor een voorstelling reserveert
  • donateurs van TT Theaterproducties
  • iedereen die zich aanmeldt om de nieuwsbrief te ontvangen

Gegevens die worden bewaard

Van personen die kaarten reserveren voor voorstellingen en van donateurs worden de naam, emailadres en telefoonnummer opgeslagen.

Van personen die zich aanmelden om de nieuwsbrief te ontvangen worden de naam en het emailadres opgeslagen.

Tijdens of rondom voorstellingen kunnen foto’s en/of video-opnames gemaakt worden.

Doeleinden

De persoonsgegevens worden al naar gelang hun aard gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Het afhandelen van en onderhouden van contact m.b.t. de gemaakte reservering(en) voor een voorstelling.
  • Het onderhouden van contact m.b.t. specifieke activiteiten voor donateurs.
  • Het informeren over nieuwe projecten en voorstellingen van TT Theaterproducties via een digitale nieuwsbrief.

Foto’s en video-opnames worden gebruikt voor:

  • Impressies van voorstellingen op deze website.
  • Persoonlijk aandenken voor direct betrokkenen bij een productie.

Bewaartermijn

TT Theaterproducties bewaart deze persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Delen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden anders dan noodzakelijk voor de uitvoering van de hierboven omschreven doeleinden.
Persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt met wie TT Theaterproducties een overeenkomst heeft om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen, zoals de webmaster.

Beveiliging van de gegevens

Het bestuur van TT Theaterproducties is verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Er is gezorgd voor een goede beveiliging, zowel van de website als van lokale computers. Gegevens worden (digitaal) bewaard onder beheer van de webmaster onder verantwoordelijkheid van het bestuur en de bestanden zijn beveiligd met een wachtwoord.

Gegevensinzage

Personen waarvan persoonsgegevens zijn opgeslagen hebben te allen tijde het recht om de van hen opgenomen gegevens in te zien, te verbeteren, aan te vullen of te laten verwijderen.

Het inzien van je gegevens is mogelijk via deze website door het aanvragen van een persoonlijke link. Verzoeken tot wijzigen of het geheel verwijderen van persoonsgegevens kunt u sturen naar tineke@tt-theater.nl.

Contact

Voor verdere toelichting of klachten kunt u contact opnemen met TT Theaterproducties via tineke@tt-theater.nl of het contactformulier op deze website.

Autoriteit Persoonsgegevens

Voor alle achtergrondinformatie betreffende de AVG, ook over het geven van tips of het indienen van een klacht, verwijzen wij u naar de Autoriteit Persoonsgegevens.