Repetitie Over de Brug-IX

Gisteren lekker gerepeteerd met Arie, met Frank als regisseur en Sarah als assistente. Patrick die het licht gaat
verzorgen was ook langs gekomen.ontmoeting